Vår filosofi:

Musikvideokärlek!

Vi vill lyfta fram alternativa musikvideor, med ambitionen att visa upp sådana som är fria från tråkigheter som stereotyper och sexism.

Musikvideon är ett medium som traditionellt sett innehållit mycket stereotypa könsroller och sexistiska inslag. Vi vill visa att det finns så mycket annat: kreativa, nyskapande och intressanta verk som inte befäster gamla traditionella roller eller objektifierar människor för sakens skull. Det är sådant vi vill sprida!

Är du med oss på det? Kontakta oss gärna om du har idéer om samarbeten.