Vår vision:

Musikvideokärlek!

Vi vill vara den bästa källan till allt som rör musikvideor i Sverige och globalt. Vi vill underlätta för intresserade att lätt hitta samlad information och i det långa loppet höja musikvideons status. Artister & regissörer som skapar bra musikvideor ska få större spridning på sina videor tack vare oss.

Vi vill att musikvideor ska vara den positiva och stärkande kraft i samhället och människors liv som de kan vara. Musikvideon är ett medium som traditionellt sett innehållit mycket stereotypa könsroller och sexistiska inslag. Men det finns också så mycket annat, och det vill vi visa: kreativa, nyskapande och intressanta verk som inte befäster gamla traditionella roller eller objektifierar människor för sakens skull, utan snarare vidgar bilden av vad människor och skapande kan vara med hjälp av teknik och fantasi. Det är sådant vi vill sprida!

Människor accepterar inte att deras kön, hudfärg etcetera framställs på ett klichéartat sätt i videor. Genom att samarbeta med andra likasinnade står vi starka och skapar en inkluderande musikvideovärld vilket öppnar upp för nya publiker och möjligheter. Detta är framför allt viktigt för unga människor som skapar mycket av sin självbild utifrån det de ser på skärmen.

Vårt mål
Vårt mål är att bygga upp ett heltäckande mediehus kring musikvideor där vi har med oss ett normkritiskt perspektiv i allt vi gör. Vi testar gärna nya saker: skriver, poddar, talar, utbildar, inspirerar och på andra sätt sprider vår musikvideokärlek! Vi vill ses som kunniga och passionerade, på gränsen till nördiga, det gör oss inget.

Hit vänder sig svenskar för att se vad som händer på den svenska och internationella musikvideoscenen. Hit vänder sig också internationella intressenter för att se vad som är stort och nytt från svenskt håll.

Tre kärnvärnden:
Positivitet, jämlikhet och framåtsträvan.
Positivitet innebär att vi vill verka som en positiv kraft, fokusera på det som är bra istället för det som är "dåligt" och samarbeta med likasinnade. Vi vill föra diskussioner med god ton.
Jämlikhet innebär att vårt syfte är att lyfta fram allas lika värde, samtidigt som vi själva representerar olikheter.
Framåtsträvan innebär att vi vill blicka framåt och skapa en framtid där människor stärks av de bilder som visas i musikvideor och ser att allt är möjligt. Vi vill vara innovativa och gå nya vägar. Det handlar om både teknik, samverkan och konstnärlighet.

Är du med oss på den här resan? Kontakta oss gärna om du har idéer om samarbeten.